اسکریپ فرمساز مچ فرم

نسخه های توسعه یافته اسکریپ مچ فرم قابل فروش:
*نسخه4.4نسخه4.7 2016نسخه4.7 2017نسخه10 2017نسخه10 2018 Aنسخه10 2018 Bنسخه10 2018 Cنسخه10 2019گلد سازمانی
قیمت/تومان12017020025045045050050010م
خریدسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارشسفارش
فاکتورPDFندارد
نداردنداردندارددارد
دارددارددارددارد
پرسشنامهدارددارددارددارددارددارددارددارددارد
فونت طراحیدارددارددارددارددارددارددارددارددارد
LDPAنداردنداردندارددارددارددارددارددارددارد
ایمپورت فرمنداردنداردندارددارددارددارددارددارددارد
پنل کاربراندارددارددارددارددارددارددارددارددارد
اتوماسیون عضویت کاربرنداردنداردندارددارددارددارددارددارددارد
تیکت کاربراننداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
بخش اخبارنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
تولد یابنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
سطح دسترسی به فرم کاربراندارددارددارددارددارددارددارددارددارد
سطح دسترسی به فرم کاربران حرفه ای با رباتنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
لینک دانلود پرداختنداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
تقویم کاری حرفه اینداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
کد رهگیری نوع 1دارددارددارددارددارددارددارددارددارد
کد رهگیری حرفه اینداردنداردندارددارددارددارددارددارددارد
کد apiفرمدارددارددارددارددارددارددارددارددارد

هوش مصنوعی
دارددارددارددارددارددارددارددارددارد
اتصال به پیامک
دارددارددارددارددارددارددارددارددارد
هوش مصنوعی صفحه
نداردنداردندارددارددارددارددارددارددارد
مازولار بانک
خیر
خیرخیرخیردارددارددارددارددارد
بانک ملت
داردداردداردنداردندارددارددارددارددارد
بانک پارسیان
نداردنداردنداردنداردداردنداردنداردندارددارد
بانک ملی
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
بانک سامان
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
زرین پال
داردداردداردنداردنداردنداردداردندارددارد
ارین پال
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
بانک قوامبن
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
بیت پی
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
ای دی پی
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
زیبال
نداردنداردنداردنداردنداردنداردنداردندارددارد
قابلیت ایجاد درگاه واسط
خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیردارد
پنل پیگیری ساده
دارددارددارددارددارددارددارددارددارد
پنل پیگیری حرفه ای
خیرخیرخیردارددارددارددارددارددارد
خروجی اکسل ساده
دارددارددارددارددارددارددارددارددارد
خروجی اکسل حرفه ای
نداردنداردنداردندارددارددارددارددارددارد
تقویم شمسی ساده
دارددارددارددارددارددارددارددارددارد
تقویم شمسی حرفه ای
خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیردارددارد
قابلیت گردش کار سازمانی
خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیردارد
فیلد کاربر لاگین شده
خیرخیرداردنداردنداردنداردندارددارددارد
صدور بارکد
خیرخیردارددارددارددارددارددارددارد
ربات کاربری فرم عضویت و اطلاعات
خیرخیرخیرخیرخیرخیرخیرخیردارد


اسکریپ
فرمساز مچ فرم برترین فرمساز تحت وب موجود جهانی میباشد که در گروه فرهنگی
مهندسی غوسافت به صورت تخصصی با عملکرد چندین ساله بهبود و توسعه یافته
است.

این فرمساز قادر است سامانه ای برای مدیریت انواع فرمهای اداری سازمانی و خرید و....را به صورت حرفه ای و هوشمند ایجاد و کنترل کند

نسخه
فوق به صورت فروش روی هاست مشتری بوده و اگر شما میخواهید بدون درگیری با
مسایل فنی فقط از پنل استفاده کنید پیشنهاد ما استفاده از نسخه انلاین است (اینجا کلیک کنید)
اسکریپ فرمساز مچ فرم

گالری


نظرات

تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۰۸

دسته بندی:خدمات

کد:376

بازدید:5

لینک اضافه