مشتریان ما

اگر بخواهیم تنها یک قلم از دارایی‌های کسب و کار را انتخاب کنیم و بقیه را در اولویت دوم قرار دهیم، بی‌تردید این یک مورد، مشتریان کسب و کار ما هستند.


align=none
مشتریان ما سرمایه های ما هستند.
مشتریان ما

گالری


نظرات

تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۰۸

دسته بندی:مشتریان

کد:372

بازدید:1246

لینک اضافه