مرکز علمی آموزشی روهیل

مرکز آموزشی روهیل با زیر ساخت دیجیتال و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در 1398 جهت ارائه کلاس های آموزشی در رشته های
مختلف ایجاد شده است.

align=none
مرکز علمی آموزشی روهیل

گالری


نظرات

تاریخ:۱۳۹۸/۱۲/۰۸

دسته بندی:عمومی

کد:393

بازدید:1431

لینک اضافه